Weber tar fram och säljer produkter och system för bygg och anläggning inom murning och putsninggolvavjämningbetong, plattsättning/tätskikt och Leca® lättklinker, -lättklinkerblock, -husgrunder och –element.

De utvecklar, tillverkar och säljer innovativa lösningar för samhällsbyggande, i nära samarbete med kunder och systerföretag. Weber är marknadsledande på den svenska marknaden inom mineralbaserade byggprodukter. I Sverige bidrar de ca 800 anställda till en omsättning på ca 3,2 miljarder kronor. De är kvalitets- miljöcertifierat certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *